Ajudes a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2021

L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) ha publicat la convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2021.

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les produccions i coproduccions audiovisuals de caràcter professional.

L’objecte són els projectes entesos com a produccions i coproduccions audiovisuals que posin en valor la diversitat cinematogràfica de les Illes Balears, que fomentin el teixit industrial del sector audiovisual balear i que tenguin una clara vocació de difusió nacional i/o internacional. Els projectes s’han d’incloure en alguna de les modalitats i gèneres d’obres audiovisuals següents:

Modalitat A: llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació.

Modalitat B: llargmetratges cinematogràfics documentals i unitats documentals per a televisió.

Modalitat C: curtmetratges de ficció, animació i documentals.

Modalitat D: minisèries de ficció, animació i documentals i sèries web.

ACCEDIR A LA CONVOCATORIA

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques constituïdes com a productores audiovisuals independents que puguin dur a terme els projecte de producció o coproducció audiovisual que motiven la concessió de la subvenció.

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore