Ajudes a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2021

L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) ha publicat la convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2021.

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les produccions i coproduccions audiovisuals de caràcter professional.

L’objecte són els projectes entesos com a produccions i coproduccions audiovisuals que posin en valor la diversitat cinematogràfica de les Illes Balears, que fomentin el teixit industrial del sector audiovisual balear i que tenguin una clara vocació de difusió nacional i/o internacional. Els projectes s’han d’incloure en alguna de les modalitats i gèneres d’obres audiovisuals següents:

Modalitat A: llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació.

Modalitat B: llargmetratges cinematogràfics documentals i unitats documentals per a televisió.

Modalitat C: curtmetratges de ficció, animació i documentals.

Modalitat D: minisèries de ficció, animació i documentals i sèries web.

ACCEDIR A LA CONVOCATORIA

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques constituïdes com a productores audiovisuals independents que puguin dur a terme els projecte de producció o coproducció audiovisual que motiven la concessió de la subvenció.

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

Redacción
Author: Redacción

Tags

Comparte:

Últimas noticias
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore