Ajuts del Ministeri de Cultura al sector del llibre

El Ministeri de Cultura i Esports ha publicat al BOE num. 57 del 8 de març de 2022, les bases reguladores per la concessió d’ajuts per a la digitalització de continguts editorials i per a la modernització de les empreses petites i mitjanes del sector del llibre, així com la convocatòria corresponent a l’any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation.

Aquests ajuts tenen per objecte, per una banda, el finançament de projectes d’inversió per a la millora de la competitivitat del sector del llibre, la millora de la seva resiliència i l’impuls a la transició digital. Més concretament, aquests ajuts es dirigeixen a finançar projectes de digitalització de fons editorials per allargar la vida comercial dels llibres, incrementar el número de títols en el mercat i impulsar sistemes de producció editorial òptima com l’audiollibre o la narrativa multimèdia, amb la finalitat de promoure la bibliodiversitat i la sostenibilitat. Els Beneficiaris son les persones jurídiques i físiques (autònoms) amb residència fiscal permanent a Espanya i que tinguin com a activitat i objecte social, únic o entre d’altres, l’edició de llibres.

Per altra banda, els ajuts tenen com a finalitat el finançament de projectes d’inversió per millorar la competitivitat del sector del llibre, millorar la seva resiliència i impulsar la seva transició digital. Poden ser-ne beneficiaris: persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya i que compleixin els següents requisits:

-Editorials: tenir com a activitat i objecte social principal l’edició de llibres i/o revistes culturals i una facturació inferior a 10 milions d’euros a l’any 2021
-Empreses distribuïdores amb una facturació menor a 20 milions d’euros, de la qual com a mínim un 60%, sigui en llibres i/o revistes culturals
-Llibreries dedicades a la venda de llibres amb fins a 5 establiments i un volum total de facturació inferior a 5 milions d’euros
-Empreses dedicades a les arts gràfiques.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOE.

Redacción
Author: Redacción

Tags

Comparte:

Últimas noticias
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore