Ajuts del Ministeri de Cultura al sector del llibre

El Ministeri de Cultura i Esports ha publicat al BOE num. 57 del 8 de març de 2022, les bases reguladores per la concessió d’ajuts per a la digitalització de continguts editorials i per a la modernització de les empreses petites i mitjanes del sector del llibre, així com la convocatòria corresponent a l’any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation.

Aquests ajuts tenen per objecte, per una banda, el finançament de projectes d’inversió per a la millora de la competitivitat del sector del llibre, la millora de la seva resiliència i l’impuls a la transició digital. Més concretament, aquests ajuts es dirigeixen a finançar projectes de digitalització de fons editorials per allargar la vida comercial dels llibres, incrementar el número de títols en el mercat i impulsar sistemes de producció editorial òptima com l’audiollibre o la narrativa multimèdia, amb la finalitat de promoure la bibliodiversitat i la sostenibilitat. Els Beneficiaris son les persones jurídiques i físiques (autònoms) amb residència fiscal permanent a Espanya i que tinguin com a activitat i objecte social, únic o entre d’altres, l’edició de llibres.

Per altra banda, els ajuts tenen com a finalitat el finançament de projectes d’inversió per millorar la competitivitat del sector del llibre, millorar la seva resiliència i impulsar la seva transició digital. Poden ser-ne beneficiaris: persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya i que compleixin els següents requisits:

-Editorials: tenir com a activitat i objecte social principal l’edició de llibres i/o revistes culturals i una facturació inferior a 10 milions d’euros a l’any 2021
-Empreses distribuïdores amb una facturació menor a 20 milions d’euros, de la qual com a mínim un 60%, sigui en llibres i/o revistes culturals
-Llibreries dedicades a la venda de llibres amb fins a 5 establiments i un volum total de facturació inferior a 5 milions d’euros
-Empreses dedicades a les arts gràfiques.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOE.

Redacción
Author: Redacción

Tags

Comparte:

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp
Compartir en print
Últimas noticias
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore