Ajuts per a espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició

Ajuts per a espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició

El Consell de Mallorca ha anunciat la convocatòria dels ajuts per a espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició, amb una dotació total de 120.000,00 €. Aquests ajuts es divideixen en dues línies: 80.000,00 € destinats a entitats amb ànim de lucre i 40.000,00 € per a entitats sense ànim de lucre. Aquests fons provenen de les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2025.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és recolzar les activitats dels espais culturals privats a Mallorca que ofereixen les seves instal·lacions a altres creadors, fomentant la interdisciplinarietat i contribuint a la creació artística i cultural de l’illa.

Els requisits per optar a aquestes ajudes inclouen tenir un espai de creació artística contemporània a Mallorca, amb titularitat i/o gestió privades, acreditació per desenvolupar l’activitat, i almenys dos anys en funcionament des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB. A més, durant els últims dos anys, s’han de haver realitzat almenys quatre activitats de foment de la creació artística a l’espai.

Les despeses subvencionables inclouen petites reparacions necessàries, serveis de manteniment, assegurances, despeses de personal i adquisició de béns necessaris pel funcionament de l’espai.

Les sol·licituds poden presentar-se durant un termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les persones interessades han de completar els models de sol·licitud disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Per més informació i per presentar les sol·licituds, es pot accedir al següent enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ en l’apartat “Subvencions, ajuts, beques i premis”.

La convocatòria és una oportunitat significativa per a les entitats culturals privades de Mallorca que contribueixen activament al foment de la creació artística i la diversitat cultural de l’illa.

Redacción

¡No te pierdas el Mallorca Live Festival 2024! Entradas a la venta desde 63€
Art Jove torna amb 75.000€ en premis per a joves artistes balears!
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore