Alaró aprova el nou catàleg que protegeix el seu patrimoni històric

Alaró aprova el nou catàleg que protegeix el seu patrimoni històric

El ple municipal d’Alaró ha aprovat el nou catàleg de patrimoni, marcant un pas significatiu per garantir la protecció del ric llegat històric del municipi. Aquesta aprovació era imperativa després que el catàleg anterior, establert fa dues legislatures, fos anul·lat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Segons el batle i responsable de Patrimoni, Llorenç Perelló, “l’Ajuntament s’enfrontava a seriosos problemes legals per assegurar la protecció d’aquests elements davant d’aquells que, en ocasions, no mostren sensibilitat pel patrimoni”.

A diferència del seu predecessor, aquest nou catàleg s’ajusta plenament al Pla Territorial de Mallorca, corregint una de les deficiències assenyalades per la justícia. També compleix totes les recomanacions prèviament formulades pel Consell de Mallorca pel que fa al catàleg anterior.

La creació d’aquest nou catàleg va requerir una minuciosa revisió de totes les fitxes, amb completaments on era necessari. L’equip de govern destaca la flexibilització en la protecció d’alguns elements, abans subjectes a restriccions excessives. Aquest enfocament permetrà conciliar l’ús actual d’aquests béns amb la preservació del seu valor patrimonial.

Amb la inclusió de noves fitxes, el catàleg arriba a un total de 450, totes elles notablement millorades. S’ha posat de manifest que alguns elements estaven protegits de manera insuficient i altres, en canvi, sobreprotegits.

Un exemple concret és el cementeri municipal, que anteriorment disposava d’una protecció màxima, malgrat les ampliacions realitzades durant les dècades dels anys 70 i 80. El batle Perelló destaca que aquesta sobreprotecció limitava les adaptacions necessàries a les instal·lacions segons les exigències actuals.

L’equip de govern subratlla la importància d’aquest document públic i ha organitzat una reunió oberta al públic el proper 10 de gener a Son Tugores, on els redactors del catàleg explicaran amb detall els seus continguts i implicacions.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore