Consell de Mallorca destina més de 400.000 euros a l’impuls de l’artesania tradicional

Consell de Mallorca destina més de 400.000 euros a l'impuls de l'artesania tradicional

El Consell de Mallorca ha assignat un total de 462.000 euros amb l’objectiu de fomentar l’artesania a l’illa i millorar la competitivitat dels artesans locals. Aquesta iniciativa inclou dues línies de subvencions: una destinada a donar suport a projectes artesanals desenvolupats durant l’últim any, i una altra enfocada a inversions per millorar els processos de producció, venda i comercialització de productes artesanals, tot amb la finalitat de preservar els oficis tradicionals.

Pel que fa a la convocatòria d’inversions, els interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al 19 de juliol. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha detallat que els beneficiaris d’aquestes ajudes són empreses, autònoms i associacions del sector amb qualificació artesanal, és a dir, que disposen de la carta acreditativa del seu ofici. Aquesta línia de subvencions compta amb un pressupost de 312.000 euros per a l’any 2024.

Paral·lelament, la convocatòria per al foment de l’artesania disposa de 150.000 euros i està orientada a potenciar la competitivitat, modernització, formació, innovació, comercialització i difusió dels productes artesanals, així com del patrimoni cultural artesanal de Mallorca. Segons Roca, aquesta convocatòria s’ha millorat per augmentar la seva efectivitat: s’ha ajustat la relació entre les subvencions destinades a associacions, que no van sol·licitar ajudes l’any anterior, i s’han incrementat els imports màxims per als ajuntaments.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore