Convocat el primer premi literari “Joan Mascaró i Fornés”

Convocat el primer premi literari "Joan Mascaró i Fornés”

L’Ajuntament de Santa Margalida i l’Editorial Balèria han unit esforços per fomentar la creació literària entre els joves amb la convocatòria del Primer Premi Literari “Joan Mascaró i Fornés, Vila de Santa Margalida” de Narrativa Juvenil. Aquest premi té com a objectiu principal estimular la producció d’obres de qualitat literària en el marc de la narrativa juvenil. A continuació, es detallen els requisits i condicions per a la participació en aquest concurs literari.

El premi, dotat amb 2000 euros i la publicació de l’obra per part d’Edicions Balèria, està obert a totes les persones interessades en participar. Les obres que es presentin han de ser adreçades a un públic juvenil i han de ser originals i inèdites, escrites en català. La temàtica és lliure, permetent als autors explorar diversos gèneres i estils literaris.

Les obres han de tenir una extensió mínima de 80 pàgines i màxima de 100, i es valorarà la qualitat literària, la solidesa de la construcció del text, la innovació i la coherència entre les intencions implícites del text i els resultats obtinguts. És important destacar que les obres guardonades cediran els drets de publicació a l’Ajuntament de Santa Margalida, conservant però la propietat intel·lectual de l’obra. La publicació es realitzarà d’acord amb la legalitat vigent i es farà constar que l’obra ha estat guanyadora del premi “Joan Mascaró i Fornés, Vila de Santa Margalida” de narrativa juvenil.

Les obres han de ser presentades per triplicat, enquadernades o grapades, impreses en fulls de mida DIN A4, a doble espai i en lletra Times New Roman de 12 punts. A més, s’ha de proporcionar una còpia en suport informàtic, USB, en format PDF. Les obres s’enviaran dins d’una plica, amb un pseudònim a l’exterior i les dades personals de l’autor a l’interior. La data límit per a l’admissió d’obres és del 1 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024. Es consideraran vàlides les obres que arribin per correu amb data d’expedició anterior al 15 de gener de 2024.

El jurat, format per tres membres de reconegut prestigi literari o intel·lectuals, serà nomenat pel batle i avaluarà les obres amb llibertat i discrecionalitat. Els premis es lliuraran al voltant de les festes de Pasqua de 2024, i les persones guardonades s’espera que siguin presents en aquest acte.

Aquest premi representa una oportunitat única per als escriptors joves per mostrar el seu talent i contribuir a l’enriquiment de la literatura catalana. Per a més informació i consultes, es pot contactar amb Edicions Balèria al número de telèfon 699 583 440 o a través del correu electrònic grrossello@gmail.com. Les bases completes del concurs estan disponibles per a la consulta dels interessats.

Redacción

¡No te pierdas el Mallorca Live Festival 2024! Entradas a la venta desde 63€
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore