Convocat un concurs per a la direcció d’Es Baluard

Convocat un concurs per a la direcció d’Es Baluard

La Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma ha anunciat la convocatòria d’un concurs per cobrir la vacant de director/a d’Es Baluard. Aquesta persona tindrà la responsabilitat de gestionar, programar, administrar i fomentar les activitats culturals i educatives, així com representar el museu.

L’objectiu de la Fundació és adherir-se a les bones pràctiques en la gestió dels museus i centres d’art, promovint una gestió cultural transparent, democràtica i participativa. En aquest sentit, serà un jurat independent d’experts qui seleccionarà el millor projecte per al Museu i la persona més idònia per a la Direcció.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 6 de febrer de 2024. A més de presentar la documentació acreditativa de la seva formació i experiència professional, els aspirants al càrrec hauran de desenvolupar un avantprojecte de gestió i museològic. Aquest projecte haurà d’incloure objectius i línies a seguir durant els propers quatre anys, així com una proposta de programació pels dos primers anys.

La Comissió Avaluadora, designada per la Comissió Executiva de la Fundació, estarà composta per cinc experts i professionals de prestigi en el camp de l’art i la gestió de centres. Els noms dels membres d’aquesta comissió es faran públics abans que finalitzi el termini de presentació de candidatures.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore