Convocatòria de subvencions arts escèniques 2022 del Consell de Mallorca

Es destina per a les ajudes d’aquesta convocatòria un total de 500.000 euros pel 2022

El Consell de Mallorca ha publicat aquesta convocatòria per afavorir la creació, producció, promoció i representació d’espectacles d’arts escèniques a través del suport al teixit empresarial i professional que conforma el món de les arts escèniques de Mallorca i, en conseqüència, dur a terme el foment i la difusió de les arts escèniques de l’illa tant des de la vessant de la producció d’espectacles com de la seva programació. En aquest sentit, els ajuts d’aquesta convocatòria cerquen impulsar i fomentar la realització de projectes d’arts escèniques a Mallorca.

Durant l’exercici pressupostari de 2022, es destina per a les ajudes d’aquesta convocatòria un total de 500.000 €, quantitat que es reparteix de la següent manera:

• Línia 1: Ajuts per a la creació, producció i estrena d’espectacles d’arts escèniques de noves empreses o no consolidades (fins a 4 anys d’antiguitat): 75.000 €.

• Línia 2: Ajuts per a la distribució i explotació d’un o varis espectacles d’arts escèniques en repertori de noves empreses o no consolidades (fins a 4 anys d’antiguitat): 10.000 €.

• Línia 3: Ajuts per a la creació, producció i estrena d’espectacles d’arts escèniques d’empreses consolidades (més de 4 anys d’antiguitat): 250.000 €.

• Línia 4: Ajuts per a la distribució i explotació de dos o més espectacles d’arts escèniques en repertori d’empreses consolidades (més de 4 anys d’antiguitat): 75.000 €.

• Línia 5: Ajuts per a la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques: 90.000 €.

CONVOCATORIA

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore