Convocatòria dels Premis Mallorca de Fotografia Contemporània 2024

Convocatòria dels Premis Mallorca de Fotografia Contemporània 2024

El Consell de Mallorca ha anunciat la convocatòria dels Premis Mallorca de Fotografia Contemporània 2024, amb l’objectiu de reconèixer i promoure l’obra de fotògrafs contemporanis a través d’una aportació econòmica. Aquesta iniciativa vol fomentar la creació artística en el camp de la fotografia contemporània.

Els premis estan dividits en dues categories: el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2024, dotat amb 8.000 euros, i el Premi Mallorca de Fotografia Talent Illenc 2024, amb una dotació de 4.000 euros. Els participants han de triar una sola categoria, ja que no es poden presentar a ambdues amb el mateix projecte.

Els interessats han de presentar els seus projectes en un document PDF que inclogui un currículum professional i artístic, una descripció del projecte fotogràfic amb títol i sinopsi conceptual, un portafolis amb almenys 15 fotografies del projecte i un segon portafolis amb almenys 30 imatges d’altres treballs del fotògraf. En cas de presentar un nombre inferior de fotografies, caldrà justificar-ho.

Per optar al Premi Mallorca de Fotografia Talent Illenc, és necessari aportar una declaració responsable que acrediti que el participant ha nascut a Mallorca o resideix a l’illa des de fa almenys dos anys, juntament amb la documentació que ho certifiqui.

Els projectes s’han de presentar dins dels 60 dies naturals següents a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les propostes s’han d’enviar a través del formulari disponible al web del Consell de Mallorca (https://web.conselldemallorca.cat/ca/asim), omplint totes les dades personals requerides.

El jurat dels premis estarà format per quatre membres de reconegut prestigi en el camp de la fotografia contemporània, a més d’una persona de l’Arxiu del So i de la Imatge que actuarà com a secretària, amb veu però sense vot. Els membres del jurat són Carles Guerra, Pilar Rubí, Juanjo Alfonso i Irene de Mendoza, amb Pau Pérez-Villegas com a secretari.

Els criteris de valoració dels projectes inclouen la solidesa i el caràcter innovador del projecte, la qualitat tècnica i conceptual, l’estètica i la proposta formal, així com la inserció i projecció del projecte en el discurs de la fotografia contemporània. També es valorarà el currículum i la trajectòria de l’autor o autora.

Amb aquesta convocatòria, el Consell de Mallorca vol estimular la creació artística i reconèixer el talent dels fotògrafs contemporanis, contribuint a enriquir el panorama artístic de la fotografia actual.

Redacción

¡No te pierdas el Mallorca Live Festival 2024! Entradas a la venta desde 63€
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore