Cort adjudica el projecte del Centre d’Art i Creació de l’antiga Presó de Palma

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma, encapçalada pel tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera ha anunciat l’empresa encarregada de l’execució i direcció d’obres en la reforma de l’ala nord l’antiga Presó de Palma, que convertirà aquesta part de l’antiga presó i en un Centre d’Innovació Cultural i Creativa.

Noguera ha recordat que “l’ala nord l’Antiga Presó de Palma esdevindrà un centre de creació d’arts escèniques i d’arts visuals. Un dels trets més destacables de la reconversió de l’antiga presó és la nova centralitat dins ciutat a partir de la creació d’aquest espai cultural. De fet, Noguera ha incidit amb la idea de crear “un espai de relació com aquest per generar dinàmiques de creació artística amb noves potencialitats socials i econòmiques que surtin del centre de Palma”

L’acord aprovat a Junta de Govern determina els serveis assistència tècnica per a l’elaboració d’estudis previs i la redacció d’un projecte integral d’obra i activitat de l’ala nord de l’Antiga Presó de Palma com a Centre d’Innovació Cultural i Creativa

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Grimalt, Nadal i Morey enginyers serà l’encarregada de dur a terme l’execució i direcció d’obres per un import total de 133.993 euros i es durà a terme en 5 mesos. S’ha de recordar que la licitació tenia un cost inicial de 193.561,7 euros

Les actuacions i documentació tècnica hauran de donar cobertura als següents objectius principals:

  1. Detecció de patologies, revisió estructural de l’edifici i desenvolupament de les possibles solucions estructurals
  2. Revisió de la coberta, desenvolupament de les possibles solucions per a les deficiències detectades i pla per llevar l’amiant
  3. Rehabilitació de façanes i espais interiors.
  4. Determinació i càlcul d’instal·lacions per a donar compliment a la normativa d’aplicació.
  5. Mesures d’estalvi energètic per a donar compliment a les exigències comunitàries

La superfície total del solar és de 8834,11 m2 amb una superfície edificable distribuïda de la següent manera:

Superfície útil per plantes:
Planta baixa: 292,49 m2
Planta primera: 579,21 m2
Total: 871,70 m2
Superfície construïda per plantes:
Planta baixa: 346,20 m2
Planta primera: 678,37 m2
Total: 1024,57 m 2

L’antiga presó de Palma es va inaugurar a finals dels anys seixanta i es va tancar definitivament l’any 1999. Des del traspàs de la presó de Palma a les noves instal·lacions, el recinte i les edificacions annexes es troben en desús.
L’any 2013 l’Ajuntament de Palma va adquirir els terrenys de l’antic recinte penitenciari mitjançant una permuta.
El reclam ciutadà per a la preservació d’aquest espai com un lloc de creació i innovació al servei del barri i de la ciutat ha estat representat per diferents associacions veïnals i col·lectius culturals. Fruit d’això el desembre de 2017 l’ajuntament va prendre la decisió de conservar el recinte transformant-lo en un equipament obert als ciutadans. És per això que es varen iniciar els tràmits per modificar el PGOU. L’antic centre penitenciari a banda del centre de creació cultural, en un futur també albergarà una nova residència d’estudiants sota la direcció de la Universitat de les Illes Balears.
Així mateix, el consistori va arribar a un acord amb la Universitat de les Illes Balears per cedir-li l’ús de la resta de l’edifici per tal que puguin fer una residència d’estudiants.
Segons l’informe del Servei d’Inspecció tècnica d’edificis de l’Ajuntament amb data de 2017, l’estat de l’estructura de l’antiga presó és bo, llevat d’excepcions puntuals, tot i que experimenta un avanç ràpid del deteriorament, un fet que justifica la necessitat d’intervenir-hi com més aviat millor.
Recordem que en la parcel·la es troba el recinte penitenciari delimitat per la muralla del fossat i les torres de vigilància, i edificacions complementàries que es destinaven a ús administratiu i residencial per part dels funcionaris que treballaven a la presó.
Les edificacions de l’antic centre penitenciari que es preveuen conservar tenen una altura que varia entre 1 i 3 plantes, amb una alçada total de 13 metres. A excepció de la torre central del panòptic que disposa d’una altura aproximada de 17,5 metres.

Redacción

SONSERVERACLOWN 2024: Somriures i Circ a Son Servera
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore