Crític llampec de bell hooks al feminisme actual

Crític llampec de bell hooks al feminisme actual

L’autora bell hooks, a través de la seva obra “Teoria feminista: del marge al centre” publicada per l’editorial Tigre de Paper, ofereix una perspectiva única i incisiva sobre el moviment feminista. Amb profundes arrels en la seva comunitat negra a Kentucky i la seva experiència com a acadèmica en el moviment feminista, hooks destaca la necessitat d’una revisió crítica de la teoria feminista existent.

Segons hooks, el problema fonamental de la teoria feminista radica en la seva manca de totalitat. Critica que les dones blanques burgeses han imprès un biaix de classe i “raça” que limita la capacitat del feminisme per abordar una varietat completa d’experiències humanes. El seu plantejament va més enllà de la simple igualtat entre dones i homes, abogant per l’eliminació de l’opressió sexual en totes les seves formes.

Una de les crítiques més contundents de hooks és la necessitat que el feminisme es converteixi en un moviment polític de masses. Això implica una transformació tant en la teoria com en la pràctica del moviment. És essencial, segons ella, interpel·lar no només la majoria de les dones sinó també la majoria dels homes. La seva visió impulsa a posar al centre de les preocupacions feministes les qüestions que afecten els marges de la societat, com la pobresa, el racisme, l’explotació laboral i la manca de recursos públics i comunitaris.

L’enfocament de bell hooks busca establir aliances sense dissimular les desigualtats entre dones, fomentant així una sororitat política genuïna. Només a través d’aquesta col·laboració i enfrontant totes les formes d’opressió, sosté hooks, es podran canviar de manera efectiva el present i el futur.

La figura de bell hooks, nascuda a Hopkinsville, Kentucky, el 1952 i que ens va deixar el 2021, va transcendir les pàgines dels seus més de vint llibres, incloent obres com ‘Rock My Soul’, ‘All About Love’, ‘Sisters of the Yam’ i ‘El feminisme és per a tothom’. Més enllà de la seva prolífica obra escrita, hooks va ser reconeguda com una oradora carismàtica que dedicava la seva vida a ensenyar, escriure i impartir conferències a tot el món. El seu llegat continua inspirant la reflexió crítica dins del moviment feminista i més enllà.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore