Cultura rebutja les acusacions de l’AAVIB

L’Ajuntament remarca la pulcritud del procés de compra d’obres d’art contemporani

Després de les acusacions de falta de transparència fetes per l’AAVIB, l’Ajuntament de Palma ha comunicat que el febrer de 2021 va publicar una consulta per a l’actualització d’obres d’art contemporani de la ciutat, per conèixer quines peces es trobaven en el mercat i per enriquir i donar coherència al fons municipal.

Tal com es contemplava a l’inici del procés, quan va acabar el termini d’aquesta consulta va començar una segona fase. Es va nomenar una comissió de valoració formada per professionals experts i independents del món de l’art contemporani i a proposta de les principals entitats professionals del sector i institucions com la UIB o Es Baluard. Aquesta comissió elaborà un informe per a l’Ajuntament de Palma sobre la idoneïtat de les diferents propostes presentades i amb una sèrie d’observacions i recomanacions a tenir en compte. Aquest informe es va lliurar a l’Ajuntament a finals de desembre de 2021.

Finalment, com es va especificar des del primer moment, s’inicià la tercera fase del procés: una vegada l’Ajuntament va rebre l’informe per part de la comissió d’experts, va sol•licitar la informació necessària per fer una valoració final de les obres que es proposaven en el document (com puguin ser els preus o altres característiques de les obres a tenir en compte de cara a la seva conservació). Després d’aquesta valoració es va fer la selecció final, seguint en tot moment les indicacions de la comissió d’experts. Aquesta fase acabarà properament amb la compra definitiva de les obres.

Amb tot això, l’Ajuntament de Palma vol aclarir el següent:
• En tot moment s’han seguit escrupulosament les passes del procediment establert, respectant les diferents fases del procés i seguint els criteris acordats amb les entitats del sector implicades.

• Totes les obres que s’han adquirit surten de les propostes de la comissió d’experts, seguint també les seves recomanacions, com la inclusió d’artistes emergents o no representats en el fons municipal.

• Tot el procés ha estat supervisat pel cronista de la ciutat, en qualitat de responsable del fons municipal i de vetllar pels criteris de conservació.

• S’ha respectat el mateix percentatge de gènere que incloïa l’informe de la comissió d’experts.

• També s’ha tingut en compte el criteri econòmic, respectant les recomanacions de la comissió i la resta de criteris esmentats.

• El procés ha estat participat per les principals entitats del sector des del primer moment, amb les quals es varen acordar els criteris a seguir en la selecció a més d’informar-les en tot moment de l’evolució del procés.

Dit això, el llistat de les obres elegides per l’Ajuntament, els criteris seguits per a la selecció i els preus de les obres selecionades poden consultar-se a la pàgina web www.palmacultura.cat.

Redacción

¡No te pierdas el Mallorca Live Festival 2024! Entradas a la venta desde 63€
Art Jove torna amb 75.000€ en premis per a joves artistes balears!
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore