Desert el concurs per la gerència de la Miró Mallorca

La Comissió de Selecció de la plaça de direcció-gerència de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha anunciat la declaració deserta del concurs.

Aquesta decisió arriba després de resoldre les al·legacions presentades per una de les candidatures, mantenint la puntuació inicialment atorgada a l’aspirant afectat.

La baixa puntuació d’aquest candidat va ser el factor determinant que va conduir a la decisió de declarar desert el concurs, decisió que es manté després de l’estudi detallat de les al·legacions presentades.

En resposta a aquesta situació, s’ha acordat convocar amb caràcter d’urgència una comissió extraordinària de l’òrgan de govern de la Fundació per dur a terme els tràmits necessaris i obrir un nou concurs.

Redacción

Segueix el canal de UEP! Mallorca a Whatsapp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore