El Consell obre el termini per presentar propostes expositives per al 2022

El Consell de Mallorca ha obert una convocatòria de projectes artístics de l’àmbit de les arts visuals per exhibir-los a les sales multiusos de l’edifici de la Misericòrdia, a la sala d’exposicions de Sa Nostra, així com a la sala d’exposicions temporals de l’edifici Krekovic. L’objectiu d’aquesta actuació és la promoció i la divulgació culturals, així com la sensibilització social per les iniciatives de caràcter plàstic i visual.

Pot optar a aquesta convocatòria qualsevol persona, col·lectiu, associació o entitat, de manera individual o col·lectiva i en qualsevol modalitat de les arts plàstiques i visuals, amb projectes expositius inèdits, ja siguin concebuts expressament o adaptats als espais de les sales esmentades.

Els projectes expositius s’han de presentar en el termini de vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de publicar-se aquestes normes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Per tant, el termini acabarà el 17 de gener de 2022. Es poden presentar les propostes en qualsevol terminal del Registre General del Consell de Mallorca o bé als llocs que es preveuen legalment.

Una comissió assessora, integrada per personal de la Direcció Insular de Cultura i especialistes en arts plàstiques i gestió cultural, serà l’encarregada de seleccionar els projectes. La resolució es farà en un màxim de tres mesos després que acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

Per seleccionar els projectes expositius, es tindrà en compte el rigor científic i cultural del discurs expositiu, la qualitat del contingut de la mostra, l’interès social o col·lectiu, l’aposta creativa i el valor pedagògic, així com l’interès cultural per al públic que assisteix a l’exposició, entre d’altres.
El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística es reserva el dret a dur a terme les exposicions programades al marge dels projectes expositius objecte d’aquesta selecció als espais expositius propis i, a aquest efecte, informarà la comissió assessora de les exposicions que es fan al llarg de l’any.

Per executar els projectes seleccionats en aquesta convocatòria, es farà un expedient administratiu de contractació, en el qual es podran incloure l’abonament dels drets d’autoria a l’associació que gestiona el projecte o a l’artista mitjançant factura, les despeses de comissariat i les derivades del disseny, la impressió, la fotografia, la retolació, el transport, el muntatge, l’assegurança i la vigilància. La despesa màxima d’una exposició serà de 15.000 € + IVA.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore