El Govern cerca gerent per l’ICIB

El Govern cerca gerent per l'ICIB

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat la convocatòria pública i les bases per a la selecció del director o directora gerent de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB).

Els requisits establerts per a aquesta convocatòria inclouen la possessió d’un títol universitari, experiència professional en gestió cultural i empresarial, així com el certificat de nivell C1 de català. Es valorarà positivament la formació en àrees jurídiques, econòmiques, de gestió empresarial, publicitat, màrqueting, gestió cultural i altres àmbits relacionats, així com el coneixement de llengües estrangeres.

Els candidats hauran de presentar un resum del pla de gestió que desitgin impulsar en els pròxims cinc anys per a l’ICIB, abordant aspectes com l’estructura i els serveis sectorials, col·laboracions amb altres entitats similars, plans estratègics i sectorials, drets laborals, manuals de bones pràctiques en matèria cultural i estratègies per fomentar el consum cultural a les Illes Balears.

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria i les bases al BOIB.

L’ICIB, entitat pública empresarial establerta pel Govern el 2018, té com a objectiu promoure el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives a les Illes Balears.

Per obtenir més informació, es pot consultar aquest enllaç.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore