El Govern demana precaució durant les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià

El Govern de les Illes Balears insisteix en fer una crida a la precaució i a la responsabilitat individual i col·lectiva durant les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià.

Des de la Direcció General d’Emergències i Interior, conjuntament amb el cos d’inspecció de turisme del Consell de Mallorca i les policies locals, s’han fet actuacions en el marc de les seves competències per assegurar el compliment de la normativa COVID.

En concret, les actuacions coordinades pel Govern s’han centrat durant el vespre de Sant Antoni als municipis que viuen aquesta tradició i que l’havien cancel·lat, com ara Artà, Sa Pobla, Muro, Manacor, Sant Llorenç i Pollença. Com a resultat de les inspeccions fetes s’han aixecat diverses actes i es va procedir al tancament de 4 establiments que incomplien el màxim de l’aforament permès.

De cara a Sant Sebastià, el Govern demana màxima prudència tenint en compte que totes les illes es troben en el nivell 3 d’alerta sanitària. Cal recordar que quan un territori es trobi en nivell d’alerta sanitària 3 o superior, i en l’àmbit de les festes populars, s’hauran d’establir controls de cabuda per a l’accés a tots els actes duits a terme en espais oberts o a l’aire lliure, com revetles, concerts, ballades populars, sopars a la fresca o similars, associats a la celebració de festes populars, sigui quina sigui la denominació específica que es doni a uns i altres.

Específicament, s’han d’observar les mesures següents:

a) Foguerons

No es poden organitzar torrades, ni habilitar zones destinades al consum d’aliments i begudes. Les activitats de ball (ballades populars) que es puguin dur a terme en qualsevol esdeveniment s’han de fer amb ús obligatori de mascareta i en espais delimitats.

b) Celebracions religioses

Les celebracions religioses han de respectar en tot moment la cabuda màxima dels llocs de culte. Els participants han de romandre asseguts i fent ús de la mascareta. L’entrada i la sortida del lloc de culte s’ha de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.

c) Cercaviles, beneïdes

S’ha de procurar que el públic assistent a aquestes activitats (que hi participa de manera estàtica) ho faci mantenint la distància de seguretat. Per això, s’han d’aplicar mesures que facin possible un major esponjament de l’espai on es duen a terme. Es recomana ampliar els recorreguts i/o ampliar les zones on es desenvolupen aquestes activitats per evitar aglomeracions de persones.

d) Esdeveniments multitudinaris populars, com ara ball de dimonis, captes de dimonis, festa del pi de Ternelles o concerts lligats a festes populars

Aquests esdeveniments s’han de fer en espais delimitats i garantint el control d’accés per tal que es respecti la cabuda. L’entrada i la sortida s’han de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida, i el públic hi ha d’assistir assegut. S’ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a l’esdeveniment. És obligatori l’ús de mascareta, encara que l’esdeveniment es dugui a terme a l’aire lliure. Es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb l’assistència d’un màxim del 80% de la cabuda de l’espai en espais tancats i del 100% de la cabuda en espais a l’aire lliure.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore