El Govern destina 1,2 milions d’euros a inversions en infraestructures escèniques i musicals

La convocatòria forma part de les ajudes territorialitzades pel Ministeri de Cultura i Esports amb un total de 3,4 milions d’euros assignats a les Illes Balears

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha presentat avui una línia de fons europeus per valor de 1,2 milions de euros destinada a projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears, que gestionarà l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB).

L’ICIB ha publicat ja les bases d’una convocatòria amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que servirà per «modernitzar i promoure una gestió sostenible de teatres, auditoris, carpes de circ, sales de música en directe, sales d’assaig, espais escènics i musicals de companyies de teatre, dansa, música i circ i altres multidisciplinaris», segons ha explicat Company.

La convocatòria té caràcter pluriennal amb 720.889 euros imputats l’any 2022 i 524.283 euros previstos per a 2023 i forma part de les ajudes territorialitzades pel Ministeri de Cultura i Esports amb un total de 3,4 milions d’euros assignats a les Illes Balears.

Les inversions han d’anar destinades a la modernització digital, la transició verda i la transformació dels espais escènics i musicals des del foment d’una gestió intel·ligent i sostenible amb actuacions com la modernització dels sistemes digitals d’àudio i comunicacions en xarxa, d’il·luminació digital, dels sistemes de vídeo digital, dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica i de les eines i dels sistemes digitals de gestió artística i de producció d’espectacles en els recintes escènics i musicals.

«Amb la publicació d’aquesta convocatòria finançada amb fons europeus, l’ICIB continua apostant decididament pel desenvolupament i enfortiment de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears, que tenen un valor indispensable per a la societat i com a generadores de riquesa i llocs de feina», ha afegit el conseller.

La directora gerent de l’ICIB, Cristina Llambias, ha explicat que poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d’un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat.

L’ICIB ja ha dut a terme una sessió informativa per explicar les bases de la convocatòria per a tothom que hi pugui estar interessat.

El termini per presentar les sol·licituds telemàticament començarà el 21 de gener i es tancarà el 28 de febrer, segons aquestes bases.

A més de les ajudes per a infraestructures escèniques i musicals, l’ICIB prepara també una convocatòria, amb el mateix objecte, destinada a la modernització de les sales de cinema amb accions vinculades a la innovació, el funcionament digitalitzat i sostenible, la creació i fidelització de públics i l’adaptació als nous hàbits de consum audiovisual.

Les ajudes que es financin a l’empara d’aquesta convocatòria s’emmarquen en la inversió Dinamització de la cultura al llarg del territori del Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol des de tres eixos estratègics: competitivitat, dinamització i digitalització i sostenibilitat dels grans serveis culturals.

Més ajudes

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, ha avançat que ja es treballa també en la gestió de la resta de línies de fons europeus per al sector cultural de les Illes Balears (3,4 milions d’euros) i que inclou ajudes a sales de cinema, dotació de biblioteques amb compra a llibreries, actualització, digitalització i documentació dels béns del patrimoni històric espanyol, digitalització de fons documentals de titularitat estatal i gestió autonòmica, suport a acceleradores culturals, ajudes per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes i mesures de conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural espanyol.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore