El Teatre Principal impulsa la coproducció d’espectacles per a la temporada 2024/2025

El Principal obre convocatòria per a coproduccions d'arts escèniques

El Teatre Principal ha obert el termini per presentar propostes de coproducció d’espectacles per a la temporada 2024/2025. Aquesta iniciativa té com a objectiu donar suport al teixit de les arts escèniques i fomentar la producció d’espectacles amb alt potencial cultural, artístic i de distribució, tant a les Illes Balears com fora del territori.

Les companyies o productores interessades poden presentar les seves propostes fins al proper 20 de juny. El pla de coproduccions del Teatre Principal per a la temporada 2024/2025 inclou un total de vuit projectes: quatre teatrals, una de dansa, dues infantils o familiars i una de música escenificada.

El pressupost per aquesta iniciativa, aprovat el desembre de 2023, és de 220.000 euros. Aquests fons es destinaran a donar suport a les produccions seleccionades, permetent així una inversió significativa en espectacles que es puguin distribuir en gira.

El procés de selecció es durà a terme amb un jurat ampli i divers, format per diferents membres del sector teatral. El jurat inclou el director gerent del Teatre Principal, un tècnic superior del mateix teatre, un representant de l’AAAPIB, un representant de l’ADIB, un membre designat pel director gerent del Consell assessor tècnic i un membre designat per l’ATAPIB. Aquest jurat valorarà tant les qualitats artístiques de les propostes com la solidesa del pla de producció i explotació dels espectacles.

Amb aquesta iniciativa, el Teatre Principal vol reforçar i coordinar la xarxa de teatres de Mallorca, promovent la transparència i la col·laboració amb el sector de les arts escèniques. La voluntat és crear una plataforma sòlida per a la producció i distribució d’espectacles que puguin tenir un recorregut destacat, no només a les Balears sinó també a altres regions.

Per a més informació sobre la convocatòria i la presentació de propostes, podeu accedir a la pàgina web del Teatre Principal.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore