Gremi de llibreters planteja tenir nova directiva per sorteig

Gremi de llibreters planteja tenir nova directiva per sorteig

Després de la dimissió del president del Gremi de llibreters de Mallorca, Àlex Volney, el passat 30 d’octubre, l’organització es troba en una situació crítica, sense que es vislumbri una solució a curt termini.

Amb l’objectiu de tractar aquesta qüestió, el passat 21 de novembre de 2023, es va celebrar una reunió de l’Assemblea del Gremi de llibreters de Mallorca a les instal·lacions d’Ínsula literària. La trobada va comptar amb una àmplia assistència, amb representants de diverses llibreries com Abacus, Agapea, Baobab, Come In, Curolletes, Drac Màgic, Embat / Quars, Es Raconet, Espai Caramulls, Fnac, Gotham Còmics, La Biblioteca de Babel, La Casa del Libro, La Salina, Lila i els contes, Literanta, Llibreria Campus, Llibreria Pròpia, Llibres Colom, Llibres Ramon Llull, Quart Creixent i Rata Corner / Little Rata.

L’únic punt de l’ordre del dia va ser l’elecció d’una nova junta directiva. No obstant això, cap candidatura va ser presentada per assumir aquests càrrecs crucials, generant una profunda reflexió sobre la manca de secretariat i la necessitat de cobrir de manera immediata les posicions de President, Vicepresident, Tresorer i Vocals.

Com a resposta concreta a aquesta situació, es va establir una nova data per a una propera Assemblea del Gremi de llibreters de Mallorca, fixada per al dimarts 5 de desembre. L’ordre del dia continuara incloent la votació per a la nova Junta, amb la possibilitat de presentar candidatures fins al mateix dia 5. En cas de no haver-hi candidatures, es va plantejar la opció d’adjudicar la nova Junta mitjançant un sorteig.

La preocupació principal es centra en la situació financera crítica del Gremi, amb un saldo extremadament baix i la falta de remanent. Això ha provocat la paralització de les activitats a les llibreries, ja que no es poden abonar les factures fins que la situació de la Junta es resolgui.

Cal destacar que algunes llibreries tenen quotes pendents, una situació que dificulta el funcionament del Gremi i que, d’acord amb els estatuts, podria portar a l’exclusió d’aquestes llibreries. Una de les possibles solucions que es considera és la possibilitat d’adherir-se a una patronal com PIMECO.

La crítica situació financera i organitzativa del Gremi de llibreters de Mallorca ha posat de manifest la necessitat urgent d’una nova junta directiva i la imperiosa necessitat de trobar solucions concretes per garantir la seva viabilitat i continuïtat.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore