Inicien les darreres fases d’excavació del vaixell romà a la Platja de Palma

Inicien les darreres fases d'excavació del vaixell romà a la Platja de Palma

El projecte Arqueomallornauta, en col·laboració amb el grup de recerca CIVITAS de la Universitat de les Illes Balears, ha posat en marxa les últimes fases d’excavació del vaixell romà enfonsat a la Platja de Palma. Durant el mes d’abril, s’iniciarà l’excavació de l’arquitectura naval del vaixell, juntament amb les prospeccions de l’entorn immediat del derelicte del segle IV dC.

L’objectiu d’aquesta operació és verificar l’estat actual de conservació del vaixell, que es preveu serà extret en els pròxims mesos. Una vegada s’hagi rescatat el derelicte, es traslladarà al castell de Sant Carles, on es construirà un estanc per a la seva conservació i s’iniciarà el procés de dessalinització, que durarà 18 mesos. Aquest procés serà obert al públic per permetre’n la visita i contemplació.

Des de la descoberta del derelicte, el grup de recerca CIVITAS ha estat profundament involucrat en l’anàlisi i contextualització històrica de les dades obtingudes durant les fases d’excavació. Es espera que aquest estudi científic proporcioni noves conclusions sobre el paper de les Illes Balears en la connectivitat mediterrània durant l’època romana.

Un dels aspectes més destacats d’aquesta recerca és la troballa d’una àmplia col·lecció de tituli picti, inscripcions pintades en àmfores, que converteixen el derelicte de Ses Fontanelles en una de les col·leccions més importants del món romà. A més, s’han descobert peces arqueològiques excepcionals, com un trepant d’arc únic i dues sabates antigues, juntament amb altres restes orgàniques.

L’excavació anterior, realitzada entre els mesos de novembre de 2021 i febrer de 2022, va revelar l’excel·lent estat de conservació de l’arquitectura naval de l’embarcació, així com la seva procedència i data d’enfonsament, proporcionant dades valuoses per comprendre el trànsit marítim durant l’antiguitat tardana.

El derelicte de Ses Fontanelles, malgrat la seva importància històrica, presenta debilitats i amenaces, incloent-hi el risc de destrucció potencial degut als temporals i la pressió antròpica a la qual està sotmès, ja que es troba en una de les platges més concorregudes de Palma. Per garantir-ne la conservació i valoració, s’està treballant en la seva extracció i futura museïtzació.

El projecte Arqueomallornauta, amb el suport de diverses entitats i institucions, continua desenvolupant accions estratègiques per analitzar el trànsit marítim a Mallorca durant l’antiguitat tardana, amb el vaixell romà de Ses Fontanelles com a un dels seus principals focus d’investigació.

Redacción

Art Jove torna amb 75.000€ en premis per a joves artistes balears!
¡No te pierdas el Mallorca Live Festival 2024! Entradas a la venta desde 63€
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore