La Comissió Avaluadora del concurs per dirigir el Teatre Principal de Palma proposa un candidat per unanimitat

La Comissió Avaluadora del concurs per dirigir el Teatre Principal de Palma proposa un candidat per unanimitat

La Comissió Avaluadora del concurs públic per designar el nou director del Teatre Principal ha finalitzat la valoració de les candidatures i ha proposat un candidat de manera unànime. La proposta que ha obtingut una major puntuació ha estat la presentada pel senyor Miquel Martorell Vicens.

Segons els estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma, la següent passa és que el Patronat procedeixi a fer el nomenament del nou director gerent. Ja s’ha convocat aquest patronat extraordinari per al dijous, 4 d’abril de 2024, a les 10.30 hores.

La Comissió Avaluadora ha estat formada per tres membres designats per les institucions i dos membres del sector de les arts escèniques, tots els quals han concordat amb la proposta. Els membres designats per les institucions han estat Fernando Gómez de la Cuesta, comissari independent, crític i gestor de projectes d’arts plàstiques; Guillem Ginard, polític amb una àmplia experiència en el sector cultural; i Tomeu Riera, empleat públic de carrera i durant quatre anys administrador de la simfònica. Pel que fa al sector, els membres de la Comissió Avaluadora han estat Joan Fullana, dramaturg i director d’escena, i Marta Barceló, dramaturga i actriu.

Alejandra Cerquera Kilby

Segueix el canal de UEP! Mallorca a Whatsapp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore