L’Ajuntament de Palma cedeix Ses Voltes al Museu Marítim de Mallorca

L'Ajuntament de Palma cedeix Ses Voltes al Museu Marítim de Mallorca

La Junta de Govern de Palma ha aprovat un conveni amb el Consorci del Museu Marítim de Mallorca per cedir temporalment l’ús de diverses sales de Ses Voltes, que es convertiran en la nova seu del museu marítim. Aquest acord tindrà una durada inicial de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per quatre anys addicionals si ambdues parts ho decideixen.

El conveni estableix que les sales de Ses Voltes seran utilitzades pel Consorci del Museu Marítim per exposar col·leccions i realitzar activitats relacionades amb el patrimoni marítim de Mallorca. A més, el Consorci es farà càrrec de les despeses de manteniment de les instal·lacions, garantint així la seva conservació i bon estat.

Mercedes Celeste, portaveu de l’equip de Govern, ha recordat que aquest acord s’havia de signar a l’agost de 2022, però que es va retardar a causa de problemes amb el sistema d’extracció de fums de l’espai. Ara, amb la signatura d’aquest conveni, es resolen aquests problemes tècnics i es permet avançar amb el projecte.

Celeste ha destacat que aquesta cessió és beneficiosa per a l’Ajuntament, ja que evita la degradació de les instal·lacions per la falta d’ús i contribueix a la promoció del patrimoni marítim de l’illa. L’acord també inclou que el Consell de Mallorca assumirà els costos de manteniment, fet que alleuja l’Ajuntament de Palma d’aquesta càrrega financera.

Amb aquest conveni, es reforça la col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i el Consorci del Museu Marítim de Mallorca, facilitant un espai adequat per a la conservació i exposició del patrimoni marítim. Així, Ses Voltes es convertirà en un punt de referència per a residents i visitants interessats en la història marítima de Mallorca.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore