L’Ajuntament de Palma comença els tràmits per transformar l’Antiga Presó

El Centre d’Innovació Cultural i Creativa més a prop de ser una realitat

La Junta de Govern ha acordat avui començar l’expedient per a la contractació del servei d’assistència tècnica per l’elaboració d’estudis previs i la redacció del projecte integral d’obra i activitat de l’ala nord de l’Antiga Presó de Palma com a Centre d’Innovació Cultural i Creativa.

En total es tracta de devers 1.200 metres quadrats. Es destinarà una despesa de 193 mil euros i la durada del contracte serà de sis mesos. És una passa prèvia necessària per poder licitar aquestes obres.

“Projectem un centre de creació d’arts escèniques i d’arts visuals que tindrà un diàleg amb la residència d’estudiants”, ha explicat el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera qui ha incidit en el fet que “el més destacable és que generam una nova centralitat a la ciutat amb un equipament cultural i també universitari que planteja unes altres dinàmiques a Palma”

L’antiga presó de Palma es va inaugurar a finals dels anys seixanta i es va tancar definitivament l’any 1999. Des del traspàs de la presó de Palma a les noves instal·lacions, el recinte i les edificacions annexes es troben en desús.

L’any 2013 l’Ajuntament de Palma va adquirir els terrenys de l’antic recinte penitenciari mitjançant una permuta.

El reclam ciutadà per a la preservació d’aquest espai com un lloc de creació i innovació al servei del barri i de la ciutat ha estat representat per diferents associacions veïnals i col·lectius culturals. Fruit d’això el desembre de 2017 ajuntament va prendre la decisió de conservar el recinte transformant-lo en un equipament obert als ciutadans. És per això que es varen iniciar els tràmits per modificar el PGOU.

Així mateix, el consistori va arribar a un acord amb la Universitat de les Illes Balears per cedir-li l’ús de la resta de l’edifici per tal que puguin fer una residència d’estudiants.

Segons l’informe del Servei d’Inspecció tècnica d’edificis de l’Ajuntament amb data de 2017, l’estat de l’estructura de l’antiga presó és bo, llevat d’excepcions puntuals, tot i que experimenta un avanç ràpid del deteriorament, un fet que justifica la necessitat d’intervenir-hi com més aviat millor.

Recordem que en la parcel·la es troba el recinte penitenciari delimitat per la muralla del fossat i les torres de vigilancia, i edificacions complementàries que es destinaven a ús administratiu i residencial per part dels funcionaris que treballaven a la presó.

Les edificacions de l’antic centre penitenciari que es preveuen conservar tenen una altura que varia entre 1 i 3 plantes, amb una alçada total de 13 metres. A excepció de la torre central del panòptic que disposa d’una altura aproximada de 17,5 metres.

Redacción

SONSERVERACLOWN 2024: Somriures i Circ a Son Servera
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore