L’Obra Cultural Balear insta a mantenir el consens lingüístic

L'Obra Cultural Balear insta a mantenir el consens lingüístic

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha expressat la seva preocupació en el ple de l’Ajuntament de Palma davant de la proposta de modificació o derogació del Reglament de Normalització Lingüística, presentada pel grup municipal de VOX. L’entitat ha recordat que aquest reglament ha estat vigent durant 36 anys i que fins ara cap batle de cap partit polític havia considerat la seva modificació.

Segons l’OCB, aquesta derogació o modificació substancial del Reglament de Normalització Lingüística podria trencar el consens en un tema tan sensible com l’ús de la llengua catalana a nivell municipal. Qualsevol canvi en la regulació dels usos lingüístics institucionals i administratius requereix un consens polític i social, i no hauria de sotmetre’s a canvis conjunturals en la correlació de forces polítiques de la corporació.

L’entitat ha destacat que amb el reglament actual s’asseguren els drets lingüístics dels ciutadans, independentment de la llengua en què s’adrecin a l’Administració. A més a més, l’OCB ha manifestat dubtes jurídics respecte a aquesta proposta, especialment pel que fa a la seva conciliació amb la Llei 3/2003 de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, que podria requerir una modificació prèvia dels seus articles 43 i 44.

En cas que la proposta s’aprovi i es concreti en una modificació del Reglament de Normalització que vulneri l’ordenament jurídic vigent, l’OCB ha advertit que recorrerà als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa per restablir la legalitat conculcada. L’entitat ha recordat que l’article 4.3 de l’Estatut conté un mandat explícit als poders públics per promoure les actuacions necessàries per aconseguir la plena igualtat entre les dues llengües oficials, així com la disposició transitòria quarta de la Llei de normalització, que obliga explícitament les corporacions locals a aquest fi.

Finalment, Antoni Llabrés Fuster, representant de l’OCB, ha subratllat la importància que l’Ajuntament de Palma desplegui tots els mitjans per assegurar que els nous residents tinguin la possibilitat d’aprendre la llengua catalana i per dinamitzar-ne l’ús al carrer i a les places de la ciutat, sense fomentar polítiques que restringeixin l’ús d’aquesta llengua i apel·lant a un fals equilibri entre les dues llengües oficials.

Redacción

Redacción

 
Últimas noticias
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore