Martínez celebra la Festa de l’Estendard amb visió de futur

Martínez celebra la Festa de l'Estendard amb visió de futur

Avui, 31 de desembre del 2023, el Batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, s’ha adreçat als ciutadans i representants institucionals amb motiu de la Festa de l’Estendard, commemorant la significativa data del 31 de desembre de 1229, marcant el naixement del Regne de Mallorca.

Martínez Llabrés ha posat èmfasi en la importància d’aquesta celebració, recordant moments emblemàtics com el pregó a càrrec del doctor Carlos García-Delgado i la representació de La Colcada, en una jornada plena de cerimònies religioses i civils.

El Batle, en el seu discurs, ha recordat els esdeveniments històrics que van donar lloc al Regne de Mallorca i ha subratllat la rellevància actual de comprendre i abordar els reptes de l’època present amb les ensenyances del passat.

Entre els reptes que s’han plantejat per a aquesta nova legislatura, destaquen aspectes com l’habitatge, la convivència, la mobilitat i la igualtat, tot prioritzant l’objectiu de proporcionar un marc d’igualtat d’oportunitats per a tots els veïns i veïnes de Palma.

El Batle ha subratllat la necessitat d’afrontar els reptes actuals de manera similar als antics dirigents del Regne de Mallorca, destacant la importància de treballar en la millora de serveis com la neteja i el manteniment de carrers i places, així com la seguretat ciutadana i la proximitat dels serveis de la Policia Local.

En el seu discurs, Martínez Llabrés també ha posat èmfasi en la importància del turisme com a motor econòmic, destacant la necessitat de millorar la imatge de Palma com a destinació turística de referència mitjançant iniciatives culturals i esportives.

El Batle ha assegurat el suport i la atenció a la població més vulnerable, incloent-hi els seniors i altres col·lectius amb dificultats socials o econòmiques, posant èmfasi en la creació d’una regidoria específica per a la gent gran.

Finalment, Martínez Llabrés ha destacat la importància de construir una ciutat sostenible en termes mediambientals, socials, econòmics i culturals, amb una especial atenció a la inversió en noves instal·lacions esportives i a la millora de l’atenció als veïns i veïnes de Palma en tots els seus barris.

El discurs ha conclòs amb desitjos de pau i harmonia per a la Festa de l’Estendard, posant èmfasi en la importància de recordar la història i establir les bases per a un futur millor per a Palma.

El posicionament del Batle en aquest discurs reforça el compromís amb la ciutat i la seva visió de treballar conjuntament per a un futur més prometedor per a tots els ciutadans i ciutadanes de Palma.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore