Més doblers, més llibertat i menys burocràcia per la inversió en cultura als ajuntaments

Més doblers, més llibertat i menys burocràcia per la inversió en cultura als ajuntaments

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha presentat avui als regidors de Cultura dels 53 municipis de l’illa les novetats en les convocatòries de subvencions per a l’any 2024. Els canvis tenen com a objectiu facilitar la inversió en cultura per part dels ajuntaments, amb més recursos econòmics, més llibertat en la gestió dels doblers i una reducció de la burocràcia.

Dues noves grans partides per a activitats i equipaments culturals

La principal modificació radica en la creació de dues noves partides: una d’un milió d’euros per a activitats culturals i una altra de 500.000 euros per a equipaments culturals municipals. Els ajuntaments podran distribuir els doblers d’aquestes partides segons les seves necessitats, sense estar subjectes a línies d’inversió predefinides.

Repartiment equitatiu i menys burocràcia

El 70% de la quantia total serà fixa i es repartirà en funció del nombre d’habitants de cada municipi. El 30% restant serà variable i es podrà obtenir a través d’un sistema de barems. En cas que sobrin doblers, es tornaran a distribuir entre els ajuntaments.

A més, s’ha simplificat el sistema de sol·licitud i justificació de les subvencions, reduint la càrrega burocràtica per als ajuntaments.

Satisfacció dels regidors de Cultura

Els regidors de Cultura presents a la reunió han manifestat la seva satisfacció amb els canvis introduïts. Han valorat positivament la llibertat que se’ls dona per gestionar els doblers, la simplificació de tràmits i la confiança que el Consell deposita en ells.

Objectiu: que la cultura arribi a tothom

Antònia Roca ha destacat que l’objectiu d’aquestes modificacions és “que la cultura arribi a tothom”. “En les passades convocatòries, hi havia grans municipis que concentraven molts doblers i petits pobles que no accedien a cap subvenció”, ha explicat. “Ara, volem garantir que tots els municipis, independentment de la seva mida, tinguin la possibilitat d’invertir en cultura”.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore