Multes fins a 3.000 euros als grafitis

Multes fins a 3.000 euros als grafitis

L’Ajuntament de Palma, encapçalat pel batle Jaime Martínez Llabrés, ha anunciat una sèrie de mesures destinades a lluitar contra els grafitis no autoritzats a la ciutat. En un esforç per preservar la imatge i el patrimoni de la ciutat, s’han endurit les sancions econòmiques per a aquells que realitzin grafitis sense permís i es preveu la responsabilitat dels pares en cas que els autors siguin menors d’edat.

La normativa, que entrarà en vigor en les properes setmanes, estipula multes de fins a 3.000 euros per a aquells que siguin sorpresos realitzant grafitis sense l’autorització corresponent. A més de l’ampliació de les sancions monetàries, es reforçarà la implicació dels pares en aquesta qüestió. Si el responsable del grafiti és menor d’edat, els progenitors seran també sotmesos a sancions econòmiques.

Una altra mesura important és la resposta davant dels grafitis en béns catalogats patrimonials. En aquests casos, els autors seran denunciats per la via penal, reforçant així la gravetat de la infracció. Així mateix, es buscarà la col·laboració de les forces de seguretat locals i s’integraran noves eines de control com càmeres de seguretat i drones per supervisar i prevenir els grafitis no autoritzats.

Jaime Martínez Llabrés ha afirmat amb determinació que aquesta nova estratègia és crucial per mantenir la neteja i la imatge de la ciutat. “Els grafitis no autoritzats no seran tolerats, i amb aquestes mesures volem assegurar-nos que els infractors assumeixin les conseqüències de les seves accions”, va dir.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma posarà èmfasi en la implementació de polítiques proactives per prevenir aquest tipus d’activitats incíviques. A més, es promourà la cooperació amb els propietaris de propietats privades per a la ràpida eliminació dels grafitis, amb l’objectiu de mantenir la ciutat en un estat òptim.

Amb aquestes mesures, l’Ajuntament de Palma espera que aquestes accions ajudin a dissuadir els grafitis no autoritzats i fomentin el respecte pel patrimoni comú.

Redacción

SONSERVERACLOWN 2024: Somriures i Circ a Son Servera
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore