Nova obra ofereix una mirada única al món del tarot i la poesia

Nova obra ofereix una mirada única al món del tarot i la poesia

Edicions Poncianes presenta una obra única que trenca barreres entre dues formes d’expressió artística aparentment dispars. “I llavors em va dir. Un Nou Concepte del Tarot” escrit per Amor Estadella i Oriol Sauleda, no només ofereix una relació entre una mèdium i un poeta, sinó que també redefineix els límits del Tarot i la poesia catalana.

Una Fusió de Mentes i Experiències

El llibre narra la fascinant relació entre Amor Estadella, una mèdium amb vuitanta-sis anys d’experiència, i Oriol Sauleda, un jove poeta de vint-i-nou anys. Amb una perspectiva planera, Estadella explora les cartes del Tarot com a camí vital compartit per tothom, amb les seves pròpies fortaleses, impediments, superacions i caigudes. Les pàgines del llibre es converteixen en un testimoni de l’experiència acumulada al llarg de la vida de la mèdium, oferint una visió que va més enllà de les cartes.

Contextualitzant el Tarot dins la Tradició Catalana

Amb un pròleg signat per Pilar Bonet, l’obra s’ancora a la rica tradició catalana del Tarot i l’esoterisme. Bonet estableix connexions amb altres dones mèdium com Josefa Tolrà i Madge Gill, així com poetes que han explorat l’invisible com Joan Brossa, Miquel Bauçà i Joan Miró. Aquesta contextualització amplia la comprensió del lector, connectant les arts divinatòries amb les arrels culturals catalanes.

Un Viage Pictòric als 22 Arcans Majors

Estadella, a més de la seva perspectiva única sobre el Tarot, ofereix una reinterpretació dels 22 Arcans Majors, acompanyada de noms renovats i redibuixos actualitzats. Això no només enriqueix l’experiència del lector amb noves interpretacions, sinó que també reflecteix la capacitat de l’artista per reinventar un llegat esotèric.

Exercicis Pràctics i Regal Exclusiu

El llibre no es limita a la teoria, ja que inclou diversos apartats que complementen els conceptes clau del Tarot i proporciona dos exemples de tirades de cartes perquè els lectors puguin exercir les seves pròpies habilitats divinatòries. Per completar l’experiència, cada exemplar es completa amb la baralla de cartes dels 22 Arcans Majors dibuixats per Amor Estadella, un regal exclusiu per als lectors que decideixin explorar aquest nou concepte.

Amor Estadella i Oriol Sauleda: Dos Camins, Una Obra

Les vides i les històries d’Amor Estadella i Oriol Sauleda es fusionen en aquesta obra, creant una narrativa rica que uneix la tradició amb la contemporaneïtat. Amor Estadella, amb una vida plena d’art i màgia, ha trobat una ànima afí en Oriol Sauleda, un poeta que ha explorat les connexions entre la festa i l’espiritualitat a través de la poesia improvisada en català.

Amb l’epíleg de Jordi Quer, editor del llibre, “I llavors em va dir. Un Nou Concepte del Tarot” promet ser una obra que transcendeix les categories i ofereix als lectors una oportunitat única d’explorar el Tarot i la poesia de la mà de dues ànimes creatives.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore