Obra Cultural Balear proposa mesures per a enfortir la presència del català a Palma

Obra Cultural Balear proposa mesures per a enfortir la presència del català a Palma

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha presentat una sèrie de propostes destinades a incrementar la visibilitat i l’ús de la llengua catalana a la ciutat de Palma. Aquestes iniciatives es van exposar durant una reunió entre el president de l’OCB, Antoni Llabrés, el batle de Palma i el regidor de Cultura, en què es va subratllar la importància d’adoptar polítiques efectives per a modificar el paisatge lingüístic de la ciutat.

Llabrés va insistir en la necessitat de donar una major visibilitat a la llengua catalana en espais públics, com ara la senyalització d’establiments comercials i cartells informatius. Va expressar la seva preocupació pel reemplaçament del comerç tradicional per negocis orientats al turisme, una transformació que, segons el president de l’OCB, no només redueix la diversitat comercial, sinó que també altera el paisatge lingüístic i disminueix l’ús del català en el sector comercial.

Durant la trobada, Llabrés va instar l’ajuntament a implementar iniciatives que promoguin l’ús social de la llengua catalana, amb especial atenció als col·lectius de persones nouvingudes. Entre les mesures proposades, es va destacar la recuperació de la figura dels dinamitzadors lingüístics, l’organització de cursos de català als diferents barris de la ciutat i la realització d’activitats que apropin la llengua i la cultura mallorquines als nouvinguts, facilitant així la seva integració social.

L’OCB considera que aquestes accions són essencials per a garantir la continuïtat i la vitalitat de la llengua catalana a Palma, assegurant que tots els residents, independentment de la seva procedència, tinguin l’oportunitat de conèixer i utilitzar la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore