OCB reclama rebuig a les imposicions lingüístiques de VOX

OCB reclama rebuig a les imposicions lingüístiques de VOX

La Mesa del Parlament ha enviat al Govern la proposició de llei que planteja la creació de l’Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística perquè emeti el seu dictamen respecte a la seva presa en consideració.

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha expressat contundentment la seva oposició a aquesta iniciativa, considerant-la clarament inconstitucional i contrària a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Segons l’OCB, aquesta proposta no pot ser acceptada pel Parlament i insta el Govern a rebutjar-la. L’organització exigeix que el Govern emeti un informe negatiu d’acord amb l’art. 139.3 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Antoni Llabrés, directiu de l’OCB, ha afirmat que el Govern té la responsabilitat d’emetre un informe desfavorable sobre aquesta proposta abans que sigui inclosa a l’ordre del dia del ple per a la seva aprovació. Llabrés ha subratllat que les intencions del grup parlamentari popular d’introduir esmenes no són suficients per abordar la il·legalitat flagrant d’aquesta proposició de llei. Per a l’OCB, la substitució de l’Oficina de Defensa de Drets Lingüístics de les Illes Balears per aquesta nova oficina representa una amenaça per la llibertat lingüística dels ciutadans, especialment per aquells que volen fer ús de la llengua pròpia de les Illes Balears. L’organització considera que aquesta proposta és una irresponsabilitat greu i alerta sobre el perill de posar en mans de l’extrema dreta una qüestió lingüística d’aquesta importància.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore