Palma aprova subvencions per promoció cultural

Palma aprova subvencions per promoció cultural

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2024, gestionades per la Regidoria de Cultura. Aquestes subvencions estan destinades a donar suport a establiments privats dedicats a la promoció, exhibició i comerç cultural.

La partida pressupostària assignada a aquests ajuts ascendeix a 192.000 euros. Els interessats disposaran de 20 dies naturals per presentar les seves sol·licituds a partir de la publicació de les bases al BOIB.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la línia 4 del Pla Estratègic de Subvencions de la Regidoria de Cultura, amb l’objectiu de fomentar la presència i continuïtat d’establiments que contribueixen a la promoció de la cultura i formen part del patrimoni cultural de Palma. La concessió de les subvencions es basarà en la valoració d’elements com el valor històric, el relleu generacional, el caire tradicional, el valor patrimonial, les característiques de l’entorn, la configuració arquitectònica i el foment de la cultura pròpia de les Illes Balears.

Les subvencions no estan destinades a activitats de producció i intercanvi de béns i serveis culturals. Poden optar-hi persones físiques, jurídiques, comunitats de béns o qualsevol unitat econòmica o de patrimoni sense personalitat jurídica pròpia que compleixi els requisits establerts.

Els ajuts seran atorgats a les persones físiques o jurídiques que gestionin el projecte o l’espai cultural, sempre que no incompleixin els requisits de les bases. Queden exclosos els centres de propietat municipal, els que no estan oberts al públic, els espais de coworking que no compleixin els requisits, i les escoles d’ensenyaments artístics.

La línia de subvencions inclou tres modalitats:

  1. Arts en viu: Espais d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, sales de música en viu i espais multidisciplinaris de creació artística amb programació periòdica.
  2. Comerç cultural: Petits comerços dedicats a la cultura, com llibreries i galeries d’art.
  3. Cinemes: Espais d’exhibició cinematogràfica amb fins a 7 sales de projecció.

L’import de l’ajut es calcularà en funció de la superfície dedicada a usos culturals:

  • Fins a 300 metres: 3.000 euros
  • De 301 a 500 metres: 4.000 euros
  • De 501 a 800 metres: 5.000 euros
  • De 801 a 1.000 metres: 6.000 euros
  • De 1.001 a 2.000 metres: 15.000 euros
  • Més de 2.000 metres: 24.000 euros

A més, s’ha declarat com a activitat d’interès públic la celebració del Dia de l’Orgull, que tindrà lloc el divendres, 28 de juny, al Parc de ses Estacions sota el lema “L’Educació que transforma”. L’Ajuntament coorganitza l’esdeveniment juntament amb l’associació Ben Amics. L’acte començarà a les 20.00 hores i s’allargarà fins a la mitjanit, amb la lectura d’un manifest, el lliurament dels premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa 2024, i diverses actuacions musicals.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore