Palma augmenta el pressupost de cultura com mai per l’any 2024

Palma augmenta el pressupost de cultura com mai per l'any 2024

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma disposarà, durant l’any 2024, del major pressupost de la seva història, amb una destinació concreta de 1,4 milions d’euros per a inversions. Aquesta informació ha estat presentada pel tinent de batle Javier Bonet en una roda de premsa celebrada aquest divendres al Casal Solleric, acompanyat pel coordinador general de Cultura i Arts Visuals, Fernando Gómez de la Cuesta, i el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet.

Bonet ha destacat que aquest augment pressupostari simbolitza una aposta decidida per la recuperació dels equipaments, la millora de la qualitat de les programacions i l’impuls de grans projectes de futur. Durant la presentació, el tinent de batle ha subratllat l’elecció del Casal Solleric com a escenari, simbolitzant l’ambiciosa aposta per la reforma i la modernització dels equipaments culturals de Palma.

Especial atenció s’ha dedicat al Casal Solleric, que ha patit un llarg període d’abandonament. Amb els nous pressupostos, es preveu una inversió històrica de 190.000 euros per a la reforma i rehabilitació integral d’aquest espai, amb l’objectiu de transformar-lo en un recinte cultural i artístic adaptat a les necessitats contemporànies.

Les obres ja han començat, centrant-se en la fusteria, la recuperació de la planta entresòl i el manteniment dels sostres de la planta noble. Paral·lelament, s’aposta per millorar l’atenció als visitants amb l’ampliació dels horaris d’activitat.

Pel que fa a la programació del Solleric, es preveu un increment pressupostari de 225.000 euros, amb l’objectiu d’arribar a les 16 mostres anuals distribuïdes entre els quatre espais d’exposició. Aquest creixement ha impulsat el nombre de visitants, passant dels 7.000 de setembre de 2022 als 14.000 del mateix mes de 2023.

A nivell global, el pressupost de l’àrea de Cultura augmenta a 6.400.000 euros per a l’any 2024, deixant de banda el capítol d’inversions. Aquesta xifra representa la major dotació econòmica destinada a polítiques culturals a la història de l’Ajuntament de Palma.

Les inversions previstes abasten diversos projectes importants, com ara la primera aportació al futur centre cultural a l’antic edifici de Gesa (500.000 euros), la transformació de Can Ribes en un centre de creació i innovació (300.000 euros), la reforma del Teatre Municipal Catalina Valls (400.000 euros) i estudis previs per a la Plaça Major (200.000 euros). En total, el capítol d’inversions estarà dotat amb 1.400.000 euros.

Altres equipaments culturals com Can Balaguer també rebran una inversió significativa per recuperar el seu paper com a element estratègic de l’activitat cultural al centre de Palma. La dotació destinada a aquesta finalitat augmenta més del doble, arribant als 180.000 euros.

El regidor Javier Bonet ha destacat altres prioritats del pressupost, com incentivar el fons d’adquisició d’obres d’art i el suport als artistes, amb una partida de 80.000 euros. També es destinen 140.000 euros a publicacions municipals i es mantenen les aportacions a institucions com la Fundació Pilar i Joan Miró, Es Baluard, Castell San Carlos i Teatre del Mar.

En relació a les subvencions, es busca reduir el nombre de subvencions nominatives, prioritzant convocatòries obertes i en règim de concurrència. Malgrat això, algunes subvencions nominatives concedides el 2023 es mantenen, com les relacionades amb el Festival Atlantida Film, la festa anual del Bar Flexas, Art Palma, el Festival Paco de Lucía i l’entitat cultural Casa Planas.

El pressupost també preveu un increment per a subvencions destinades a projectes culturals, que passen dels 276.000 euros de 2023 als 370.000 euros de 2024. En el servei de biblioteques, la internalització ha estalviat 180.000 euros, permetent augmentar la partida d’adquisició de llibres en llengua catalana a 75.000 euros.

En resum, aquest pressupost reflecteix una clara aposta per la cultura, amb inversions significatives en la recuperació d’equipaments, el suport als artistes i una programació diversa per a tots els públics.

Redacción

Segueix el canal de UEP! Mallorca a Whatsapp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore