Palma destina 221.067 euros a les Festes de Sant Sebastià 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat avui iniciar la contractació artística que formarà la programació musical de la Revetla de les festes de Sant Sebastià 2023. Es farà mitjançant procediment obert negociat sense publicitat.

En total s’hi destinarà una despesa de 221.067 euros per als 13 lots que l’integren les actuacions artístiques.

D’aquesta manera es dona continuïtat al model de contractació que s’ha fet els darrers anys, per tal d’assolir una major qualitat artística en les festes del municipi de Palma, així com per agilitzar i simplificar la seva contractació.

Recordem que existeix la necessitat de tancar la contractació amb els artistes amb la màxima antelació possible, tenint en compte la rapidesa que els contractes artístics es van tancant en el mercat i la transcendència que té la festa per als palmesans. Sense oblidar-se, també, del temps que s’ha de dedicar a la fase de negociació que s’ha de realitzar amb ells, atesa la naturalesa del procediment de contractació pel qual es tramita.

D’altra banda s’hi ha iniciat l’expedient per a la prestació del servei de producció tècnica de la Revetla i d’un altre concert amb motiu de les festes de Sant Sebastià de3 l’any que ve. Es tracta de cinc lots i tendrán una despesa de gairebé 106 mil euros. Aquest servei s’encarrega de les tasques de producció
técnica per a la sonorització i il·luminació de les actuacions musicals. En darrer lloc, la junta ha aprovat la contractació de la producció logística dels artistes que actuaran a la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià.

Tindran una despesa de 104.750 euros i s’entén per producció logística la coordinació, gestió i aportació dels serveis necessaris per a l’allotjament, trasllat intern i càtering dels artistes i del personal que els acompanya.

Sant Sebastià Petit
També avui s’ha donat el vistiplau a la contractació artística dels espectacles infantils integrants de la programació de Sant Sebastià Petit que cada any es fan amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023.

Sant Sebastià Petit és una festa destinada als infants i la seva família. La seva finalitat és oferir una programació on s’inclouen diferents tipus d’activitats, animacions, espectacles, tallers, jocs, teatre, conta contes, activitats de circ, etc. amb l’objectiu que els més petits i les seves famílies puguin participar,
passejar i gaudir d’un dia de festa que la ciutat els hi dedica.

La finalitat és generar un fil conductor que treballi la música com una forma creativa i positiva de relació i expressió de les emocions humanes a través dels nostres sentits: escoltant, cantant, ballant, tocant instruments musicals, etc. Creant espais de trobada, alegria i bauxa a través de la música i les seves
expressions com a protagonistes.

S’aprova una despesa de 39.930 euros per a la contractació de 7 lots. Es tramitarà per procediment negociat sense publicitat, atesa l’especificitat tècnica i artística d’aquesta representació única

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore