Propera programació del Teatre i de l’Auditori de Manacor

Auditori de Manacor

El gran comediant. Focus
Dia 27 de novembre a les 7 del vespre
Dia 28 de novembre a les 12 h del migdia
Auditori de Manacor

Big band de s’Escat. Concert de presentació de l’Associació Cultural s’Escat
Dia 3 de desembre a les 7.30 del vespre
Auditori de Manacor

Teatre de Manacor

Ginoide. Baal Dansa
Dia 26 de novembre a les 7.30 del vespre
Teatre de Manacor

Memòries d’un gentelman anglès. Una guia per seduir i assassinar. Les Chapellets
Dies 1 i 2 de desembre a les 7.30 del vespre
Dia 4 de desembre a les 7 del vespre
Dia 5 de desembre a les 6.30 de l’horabaixa
Teatre de Manacor

Concert de Rebeca Jiménez.
Dia 6 de desembre a les 6.30 de l’horabaixa
Teatre de Manacor

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore