Residències especials’22 Teatre del Mar / Teatre Principal

Les propostes s’han de presentar del 10 de gener al 20 de gener. La selecció dels projectes es donarà a conèixer durant el mes de febrer.

El projecte de Residències especials’22 de l’Espai de recerca és un programa conjunt de les fundacions Teatre del Mar i Teatre Principal de Palma.

Aquesta convocatòria està destinada a artistes o col·lectius amb projectes de residència per als quals l’Espai de recerca del TdM i el Teatre Principal de Palma poden aportar recursos d’acompanyament i una aportació econòmica de 1500€.

Les propostes s’han de presentar abans del 21 de gener. La selecció dels projectes es donarà a conèixer el mes de febrer.

Aquest acord permet posar en marxa una convocatòria destinada a artistes o col·lectius amb projectes de residència sobre els quals l’Espai de recerca podrà aportar més recursos per acompanyar els projectes.

Aquesta convocatòria està destinada a artistes o col·lectius amb projectes de residència per als quals l’Espai de recerca pot aportar recursos d’acompanyament. L’acord amb la Fundació Teatre
Principal permet ampliar les cobertures que teníem fins ara: hi incorporam remuneracions tècniques
extraordinàries i més recursos directes i indirectes per als projectes.

És constituirà una comissió mixta Teatre del Mar-Teatre Principal, per avaluar les propostes, tendrem
en compte:

Elements de viabilitat
Interès cultural i experimental de la residència
Perspectives d’impacte futur
Trajectòria dels artistes participants
Sinergies a tots els nivells socioculturals

BASES

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore