S’obre el concurs de cartells de la Cavalcada dels Reis de Palma

L’Ajuntament de Palma, a través de l’Àrea de Participació Ciutadana, ha convocat el concurs per a escollir el millor cartell publicitari de la Cavalcada dels Reis Mags 2022, “Antoni Socias Cladera”. Amb l’objectiu de potenciar la creació artística i la participació ciutadana, el consistori cerca una imatge que doni difusió a aquest esdeveniment.

Hi pot participar qualsevol persona, grup, escola o entitat sense ànim de lucre presentant un màxim de dos cartells. Les obres han de ser originals i inèdites; també han de disposar de tots els permisos, en cas de fer servir imatges de persones, béns o logotips. La tècnica és lliure, encara que s’ha d’adaptar als mitjans d’impressió. Per tant, no s’admetran tintes metal·litzades ni fluorescents; tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. Les obres s’han de presentar sense signar i impreses en format DIN A3 vertical. Hi ha de figurar el text “CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA 2022” amb distribució lliure. L’Ajuntament podrà fer les modificacions que consideri oportunes damunt del cartell guanyador, ja que disposarà de tots els drets de reproducció i difusió, d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, i el podrà fer servir també com a imatge del programa de les festes de Nadal 2021.

Les obres realitzades o escanejades en format digital s’han de presentar en un arxiu PDF o JPG a través del correu electrònic regdinam@palma.cat en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de l’Ajuntament. Excepcionalment, els dibuixos fets a mà es podran presentar presencialment de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h a les dependències de Participació Ciutadana, plaça de Santa Eulàlia, 9, quart pis, fins al dia 7 de desembre.

El jurat encarregat de decidir el cartell guanyador estarà format per una representació d’infants membres del Consell de la Infància i de l’Adolescència de Palma. L’elecció de l’obra guanyadora es farà per majoria simple.

El guanyador se’n durà un premi de 600 euros (dels quals s’haurà de retenir el 19% d’IRPF, de tal manera que el líquid restant serà de 510 euros) així com el guardó “Antoni Socias Cladera”.

Guardó “Antoni Socias Cladera”

Antoni Socias Cladera va ser el director artístic de la Cavalcada dels Reis Mags de Palma entre els anys 2010 i 2018, un temps en què va contribuir a la millora de la seva qualitat artística i participativa. L’any 2019 es va crear el guardó “Antoni Socias Cladera” en la seva memòria, per a reconèixer la seva feina i per a donar nom al concurs que se celebra per a escollir la imatge que representarà la Cavalcada dels Reis Mags de Palma.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore