Trenta dies per optar a la direcció del Teatre Principal

Trenta dies per optar a la direcció del Teatre Principal

El Consell de Mallorca convoca un concurs públic per designar el proper líder de l’espai cultural. Les bases, consensuades amb el sector, han estat publicades al web del teatre i al BOIB, marcant un període de 30 dies per a les inscripcions i amb l’esperança de realitzar el nomenament durant el primer trimestre del 2024. POTS CONSULTAR AQUÍ

Segons Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, aquest procés busca garantir una gestió estable del Teatre Principal. Fins ara, l’espai havia estat sota la direcció de càrrecs polítics, canviant cada quatre anys, una situació que es vol canviar per donar pas a un director amb un perfil professional i cultural avalat de manera objectiva.

Els requisits establerts inclouen formació superior en àmbits com ensenyaments artístics, gestió cultural, història de l’art, ciències econòmiques o administració i gestió d’empreses, entre altres disciplines afins. El coneixement del català (nivell B2) i de l’anglès (nivell B1) és un requisit indispensable. L’experiència en posicions directives en institucions culturals i la formació acadèmica complementària també seran valorades.

El procés de selecció constarà d’una primera fase de baremació, ordenant els candidats segons la seva puntuació i seleccionant els millors per avançar a la segona etapa. En aquesta fase, es demanarà als aspirants la presentació d’un Pla Director que abordi la gestió del teatre i proposi una programació per a la temporada 2024/2025. Aquest pla haurà de posar èmfasi en la valoració del patrimoni de les arts escèniques de Mallorca, la producció local i el compliment dels estàndards de pràctica òptima.

Les propostes plantejades pel sector cultural durant les reunions prèvies han estat preses en consideració. Avui, la vicepresidenta del Consell de Mallorca s’ha reunit amb associacions i empreses per informar sobre els detalls d’aquest concurs, mostrant el compromís amb un procés transparent i consensuat.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore