Una empresa de Madrid guanya la gestió de Son Fusteret per als propers anys

Una empresa de Madrid guanya la gestió de Son Fusteret per als propers anys

El Consell d’Administració de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) va celebrar aquest dijous una reunió en la qual es va decidir adjudicar provisionalment el contracte d’arrendament del recinte de Son Fusteret a l’empresa Trampolín Events S.L. Aquesta empresa madrilenya va obtenir la major puntuació entre les cinc empreses que es van presentar al concurs.

Trampolín Events S.L disposa ara d’un termini de deu dies per presentar tota la documentació necessària per a l’adjudicació definitiva. Si no ho fa dins d’aquest període, no obtindrà la concessió del contracte.

El contracte adjudicat estableix una renda anual de 451.333 euros (sense IVA) i té una durada màxima de 12 anys, amb la possibilitat de prorrogar-se tres anys més.

Son Fusteret, un recinte de 47.500 metres quadrats destinat a l’organització d’esdeveniments i activitats diverses, és propietat de l’Ajuntament de Palma. Actualment, la gestió del recinte recau en l’SMAP.

En l’any 2014, l’empresa Grup Trui Mallorca i l’Ajuntament de Palma van signar un contracte d’arrendament de Son Fusteret per una vigència de 10 anys, sense opció de pròrroga. Aquest contracte va finalitzar recentment, i l’SMAP va aprovar al març els plecs de prescripcions tècniques per a un nou contracte d’arrendament del recinte.

Després de la finalització del contracte anterior, el procés de concurs per a la nova adjudicació ha conclòs amb Trampolín Events S.L com a guanyadora provisional. Ara, l’empresa ha de complir amb els requisits documentals per a formalitzar la seva adjudicació.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore