XIX Concurs Cartes d’Amor de la Biblioteca “Can Sales”

XIX Concurs Cartes d'Amor de la Biblioteca "Can Sales"

La Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” ha anunciat la convocatòria per al XIX Concurs Cartes d’Amor, un esdeveniment que atorga una plataforma única per expressar els sentiments a través de la paraula escrita.

El certamen està obert a totes les persones majors de 18 anys i residents a les Illes Balears. Les cartes d’amor, en prosa o vers, han de tenir una extensió d’un mínim d’un foli i un màxim de tres, escrites en ordinador amb la tipografia Times New Roman 12 i un interlineat de 1,15.

És important destacar que les participacions han de ser enviades de manera exclusiva per correu electrònic a l’adreça epascual@bibliotecapalma.com. Les cartes han de ser presentades en format PDF, sense signar, amb un pseudònim a l’encapçalament. Les dades personals del participant, així com una còpia del DNI, s’adjuntaran en un document de Word a part.

El termini de presentació de les cartes finalitza el dia 20 de març de 2024.

La Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” reconeixerà els talents emergents amb tres premis per a cada categoria d’adults. El primer premi inclourà dues categories especials: millor carta en castellà i millor carta en català. Les detallades informacions sobre els premis es faran públiques en properes comunicacions.

La decisió del jurat, que segurament serà una tasca difícil donada la gran participació esperada, es farà pública el dissabte 6 d’abril a les 12:00 hores, en la sala d’actes de la biblioteca. Aquest esdeveniment marcarà l’inici d’una setmana plena d’emocions, amb els guanyadors podent recollir els seus premis a la biblioteca a partir de la setmana següent a la publicació dels resultats, en cas que no puguin assistir a l’acte de lliurament.

La Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” es reserva el dret de modificar els premis del concurs segons les circumstàncies. Animem a tots els amants de la paraula a participar en aquesta oportunitat única d’expressar l’amor a través de la escriptura.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore