Search
Close this search box.
Alternatilla Jazz Festival

L’Ajuntament de Calvià convoca ajudes per al sector cultural

Amb aquestes subvencions es vol contribuir al manteniment del teixit cultural

L’Ajuntament de Calvià destina 40.000 euros per a ajudes per al sector cultural del municipi afectat per la pandèmia de la Covid-19. Des d’avui, dia 1 de desembre, es poden demanar aquestes subvencions dirigides a reduir l’impacte econòmic negatiu que ha provocat la crisi de la Covid i garantir el sosteniment del sector cultural.

Les ajudes van dirigides a artistes de Calvià, ja siguin persones, grups o associacions, que es dediquin a la creació, la producció o a la interpretació en qualsevol de les disciplines artístiques (teatre, dansa, música i audiovisuals).

L’import de les ajudes serà de 2.000 euros per persona, grup o associació, amb el requisit de tenir domicili fiscal a Calvià; estar empadronat al municipi (una persona empadronada en el cas dels grups); haver exercit alguna activitat professional relacionada durant els anys 2017, 2018 i 2019, i haver obtingut, entre juny de 2020 i agost de 2021, un 20% menys d’ingressos respecte a 2019, entre d’altres.

Totes les sol•licituds que compleixin amb els requisits tindran dret a l’ajuda, per la qual cosa s’ampliarà la dotació pressupostària en cas que s’exhaureixin els 40.000 euros. Així mateix, no es penalitzarà tenir deutes tributaris i amb la Seguretat Social durant els exercicis 2020 i 2021, sempre que el deute no sigui superior a la quantitat de l’ajuda.

La decisió de posar en marxa aquestes ajudes, es justifica per la necessitat de compensar les pèrdues econòmiques que s’han derivat de la pandèmia, i atorgar ajudes a artistes de Calvià per al manteniment de la seva activitat com a mesura de protecció i suport al desenvolupament i el progrés de l’activitat cultural, i així fer efectiu el dret d’accés a la cultura i la promoció socioeconòmica en aquest sector.

Redacción

Redacción

Últimas noticias
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore